Polityka bezpieczeństwa

Email Drukuj PDF

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I im. H. Wieniawskiego w Bełżycach

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, uczniowie ! korzystając z usług Naszej Szkoły Muzycznej, podajecie nam swoje dane osobowe, a także dane uczniów, czasami też te szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. H. Wieniawskiego z siedzibą w Bełżycach, ul. bpa ks. T. Wilczyńskiego 62, tel. 508-998-484;

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Możecie się z nim skontaktować pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe oraz dane osobowe naszych uczniów w celu:

 • w związku z realizacją przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym rekrutacji do szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełniania obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jej zadaniami statutowymi na podstawie ar.t 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonania i realizacji umowy przyjęcia ucznia do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Bełżycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności, co stanowi uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu skontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z bezpieczeństwem czy zdrowiem naszych uczniów na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz naszych pracowników i ochrony mienia Szkoły (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO);
 • reklamowania i informowania o naszej działalności na stronie internetowej http://www.ssm-belzyce.pl/ oraz na Facebooku® https://www.facebook.com/ssmbelzyce/ a także za pośrednictwem kanału You Tube https://www.youtube.com/channel/UCPD6mKl2nUEcD0-RdVkDHEQ, w tym poprzez zamieszczenie zdjęć oraz nagrań, na których można rozpoznać Wasz wizerunek oraz wizerunek naszych uczniów – bądź jako element zbiorowości, dla udokumentowania przebiegu danego wydarzenia szkolnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO), bądź jako zdjęcia indywidualne, o ile wyrazicie na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO);

Komu możemy udostępnić Wasze dane

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Wasze dane osobowe oraz dane naszych uczniów możemy przekazać organizatorom wydarzeń, podmiotom sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną, innym firmom albo osobom, z którymi będziemy współpracować, np. firmie prowadzącej hosting naszej strony internetowej, firmie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej szkole oraz dostawcy systemu informatycznego za pośrednictwem którego przetwarzane są dane osobowe, w tym m.in. za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe

Wasze dane osobowe oraz dane osobowe naszych uczniów będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia ciążących na Szkole obowiązków, w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizować przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 Czy musicie nam podać swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Bełżycach.

Jakie przysługują Wam prawa

Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe i dane naszych uczniów, macie prawo do:

 • dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że zgoda może być w każdym czasie wycofania. Aby to zrobić należy skontaktować się ze Szkołą za pośrednictwem e-maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres Szkoły ul. Bpa Ks. Tomasza Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce. Informujemy przy tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Wasze dane osobowe oraz dane Waszych Dzieci mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli !

 

 

Posłuchaj online

radio program2rmf-classic

 Logo-Filharmonii

facebookyt 1200


 

belzyce         zs1          zs2          cea